Stypendium szkolne

Sekcja Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w załączeniu przesyła skan pisma Nr SUO.5401.1227.1.2015.AS z dnia 08-05-2015 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, dotyczącego terminu dostarczenia oświadczenia dot. sytuacji rodzinnej i dochodowej oraz faktur i rachunków imiennych wnioskodawców, którzy mają przyznaną pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015, a także:

  • druk oświadczenia dot. aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej;

  • indywidualną kartę ucznia;

  • wykaz wydatków kwalifikowanych;

  • upoważnienia do dokonywania zakupów bezgotówkowych;

  • aktualny wykaz punktów handlowo-usługowych.

Pliki do pobrania:
wykaz punktów handlowo_usługowych
wydatki_kwalifikowane
Oświadczenie dot sytuacji rodzinnej i dochodowej
MOPS pismo do szkół o faktury styczeń_czerwiec_2015

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia, Al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18: tel. (34) 363-02-09,

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30
wtorek w godz. 7:30 – 16:00
piątek w godz. 7:30 – 15:00

email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

Newsa przygotowała:. p. pedagog Anna Winecka.