Stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017

Terminy składania faktur i rachunków imiennych na stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zwraca się z prośbą o dostarczenie do pedagoga szkolnego oryginałów faktur i rachunków imiennych (dot. zakupów dokonanych w miesiącach od lipca 2016 r. do grudnia 2016 r.) od wszystkich wnioskodawców kwalifikujących się do pomocy w postaci stypendium szkolnego do 09.12.2016 r.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres os września 2016 r. do grudnia 2016 r. wynosi 146.00 zł, a wypłata stypendium szkolnego nastąpi do 31 grudnia 2016 r.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych, ul. P.O.W. 2, pokój nr 4: tel. (34) 372-42-04,
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30
wtorek w godz. 7:30 – 16:00
piątek w godz. 7:30 – 15:00

email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

Do pobrania:
Wykaz punktów handlowo – usługowych

Wykaz wydatków

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.