Warsztaty dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców na warsztaty na temat: „Umiejętności wychowawcze rodziców”, które odbędą się w dniu 17.10.2012 r. o godz. 17:00 w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie.

Zajęcia zostaną poprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Ośrodka Profilaktyczno – Społecznego dla Uzależnionych i Ich Rodzin.

Moduły warsztatu, to:
- komunikacja w rodzinie,
- asertywność,
- rola rodzica,
- kary i nagrody w wychowaniu,
- konsekwencje w podejmowaniu decyzji.

Chętnych Rodziców prosimy o kontakt pod nr tel. 34 324 52 66 lub za pośrednictwem dziecka do Pedagoga Szkolnego.

Newsa przygotowała: p. prof. Anna Winecka – pedagog szkolny.