Nauczyciel – bibliotekarz informuje

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do biblioteki zostały zakupione 894 książki – lektury i literatura młodzieżowa. Książki dla młodzieży zostały wybrane na podstawie ankiet czytelniczych przeprowadzonych we wszystkich klasach oraz na podstawie „Listy Bestsellerów” utworzonej przez uczniów szkoły.

Przyjdź, zobacz, wypożycz!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem rządowym, który przewiduje rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W zamian za udzielone wsparcie placówki będą podejmowały działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,a podstawowym rezultatem zrealizowanych przedsięwzięć ma być zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć w życiu dorosłym.

Newsa przygotowała: p. prof. Aneta Kupczak.