Zebrania z Rodzicami

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 19 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala

godz. 17.00

Klasy drugie – sala

godz. 17.00

Klasy trzecie – sala

godz. 18.00

1a – 46

2a – 47

3a – 36

1b – 22

2b – 23

3b – 22

1c – 52

2c – 11

3c – 52

1d – 39

2d – 37

3d – 39

1e – 17

2e – 27

3e – 51

1f – 26

2f – 38

3f – 38

1g – 40

2g – *

3g – 27

3h – 45

* Zebranie z Rodzicami uczniów klasy 2g odbędzie się w poniedziałek, 26 marca 2018 r. o godz. 16:30 w sali 27.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.