Podsumowanie projektu „Pamięć i zapominanie – z dziejów wielokulturowego miasta Częstochowy”

Od listopada 2017 roku do czerwca 2018 roku w naszej szkole był realizowany projekt „Pamięć i zapominanie- z dziejów wielokulturowego miasta Częstochowy”. Projekt był realizowany we współpracy z Instytutem Historii AJD i Polskim Towarzystwem Historycznym. W ramach tego projektu młodzież z klasy 2c wysłuchała następujących wykładów:

  • badania archeologiczne w Częstochowie,
  • Częstochowa w średniowieczu,
  • twierdza Jasna Góra,
  • wielokulturowość Częstochowy,
  • życie społeczne, gospodarcze i polityczne w Częstochowie w okresie międzywojennym,
  • Częstochowa w czasie II wojny światowej,
  • znani częstochowianie.

Uczniowie klas 2b i2c brali również udział w warsztatach, przeprowadzonych w auli wydziału filologiczno-historycznego AJD, dotyczących kwestii wyzwolenia Częstochowy i form upamiętnienia tego wydarzenia w przestrzeni miejskiej.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem młodzieży VII LO.

Głównym założonym celem projektu było przede wszystkim kształtowanie u uczniów poczucia więzi z „małą ojczyzną” poprzez poznawanie kultury materialnej i duchowej oraz tradycji, zwyczajów i historii miasta i regionu.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet stwierdzono, że cel ten został osiągnięty.

Mamy nadzieję na dalszą współpracę z AJD (obecnie Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza).

Newsa przygotowała: p. prof.Agata Warta.