Stypendium szkolne

Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych MOPS w Częstochowie informuje, że do dnia 13 września 2018 r. należy dostarczyć wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z odpowiednimi dokumentami  do pedagoga szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkałym na terenie Gminy Częstochowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o stypendium szkolne do pobrania.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pokój nr. 4: tel. (34) 372-42-04.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka