Wizyta w Sejmie

12 grudnia młodzież z klasy 2c, 1f oraz 3c uczestniczyła w wycieczce do Sejmu RP. Wizyta taka jest organizowana w naszej szkole w każdym roku dla klas realizujących rozszerzony wos. Ma na celu pogłębienie wiedzy o historii polskiego parlamentaryzmu i zainteresowanie aktywnym uczestnictwem w życiu politycznym państwa.

Korzystając z gościnności pana posła Tomasza Jaskóły, uczniowie otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na swoje pytania. Następnie młodzież przysłuchiwała się burzliwym obradom sejmowym, zakończonym w tym dniu głosowaniem nad wotum zaufania dla premiera.

Newsa przygotowała p. prof. Agata Warta, zdjęcia wykonał Karol Baryła z klasy 1f.