Sukces w Olimpiadzie Języka Angielskiego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Języka Angielskiego w Poznaniu do II etapu przechodzi uczeń klasy 3c, MICHAŁ ZJAWIONY.

Zawody II stopnia składają się z eliminacji pisemnych oraz eliminacji ustnych. Część pisemna etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego odbędzie się 7 stycznia 2019 roku  na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.  Test II etapu składa się z  testów gramatycznych, testu słownictwa, testu czytania oraz globalnego testu luk. Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych, który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.  Egzamin ustny ma na celu  sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim oraz sprawdzenia podstawowych wiadomości z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i USA. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady www.oja.wsjo.pl

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Newsa przygotowała: p. prof. Marzena Kossak-Wąchała.