Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego

W dniu 7 czerwca 2019, nasze liceum otrzymało zaszczytny tytuł: Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego. Wręczenie symbolicznej tablicy pamiątkowej oraz dyplomów i podziękowań odbyło się w warszawskim Biurze Europarlamentu.

Zebrani na uroczystości nauczyciele mogli wysłuchać wystąpień pana Jacka Safuty, Dyrektora Biura Europarlamentu w Polsce, pani Haliny Wysokińskiej, dotychczasowej koordynatorki projektu EPAS oraz pana Mateusza Wojcieszaka z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszyscy podkreślali znaczenie projektu dla budowania tożsamości obywatelskiej młodzieży, świadomości uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym Unii Europejskiej.

Gościem specjalnym uroczystości  była profesor Danuta Hubner, posłanka do Europarlamentu. W swym przemówieniu przybliżyła zebranym strukturę polityczną po ostatnich wyborach do Europarlamentu. Zostaliśmy też zapoznani z zadaniami z jakimi przyjdzie się zmierzyć w kolejnej kadencji. Jako priorytetowe zostały wymienione: dbałość o środowisko w celu zapobieżenia katastrofie klimatycznej, ujednolicenie standardów dostępu do opieki medycznej i socjalnej, oraz wzmocnienie wsparcia na rozwój badań naukowych i innowacyjności na gruncie polskim. Pani Profesor odpowiadała też na pytania uczestników odnoszące się do przyszłych rozszerzeń Unii Europejskiej o kraje Bałkańskie, o sytuację Wielkiej Brytanii oraz o wpływ partii populistycznych, nastawionych antyunijnie.

Obecne na spotkaniu koordynatorki programu EPAS w VII LO wróciły z Warszawy pełne pozytywnych emocji, zmotywowane do dalszej pracy i dumne z faktu przyznania tak elitarnego tytułu naszej szkole.

Newsa przygotowały: p. prof. Agata Warta, p. prof. Małgorzata Korpus, p. prof. Katarzyna Kornecka-Nalewajka.