Zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 9 września 2019 r. o godzinie 17:00

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala

Klasy pierwsze – sala

1a – 47

1f – 26

1b – 39

1g – 23

1c – 40

1h – 27

1d – 52

1i – 41

1e – 37

1j – 38

1k – 51

1l – 17

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.