Konkurs „I KNOW AMERICA”

Drodzy uczniowie, otwarta została już rejestracja do Konkursu „I Know America” edycja 2019! Jest to trzyetapowy internetowy konkurs wiedzy o Ameryce, w którym możecie wygrać indeks na studia. Konkurs ten jest skierowany do uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat.

Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się na stronie internetowej Konkursu http://knowamerica.pl/.

Etap I zwykle trwa od września do listopada. Zadaniem uczestników jest wypełnienie testu wielokrotnego wyboru. Składa się on z 30 pytań w języku polskim i 30 pytań w języku angielskim. Zagadnienia obejmują takie dziedziny, jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, „słynne cytaty” czy sport. System sprawdza testy automatycznie i pozwala wyłonić 60 uczestników pierwszego etapu z największą liczbą punktów. Oni przechodzą dalej.

Etap II zwykle trwa od listopada do stycznia. Zadaniem 60 uczestników jest napisanie esejów w języku polskim na jeden z 15 tematów. Pełna lista zagadnień do opracowania zostanie opublikowana po zakończeniu etapu I. Do etapu III przechodzi 15 autorów najlepszych prac.

Etap III, czyli finał, odbywa w Warszawie zwykle między lutym a kwietniem. Przed przyjazdem do stolicy, 15 uczestników wyłonionych w etapie II nagrywa i przesyła na stronę Konkursu filmy, w których wypowiadają się na jeden z trzech ogłoszonych wcześniej tematów. W tym czasie uczestnicy przygotowują się też do egzaminu ustnego na podstawie przygotowanej puli zagadnień. W Warszawie piętnastka finalistów rozmawia z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i Fundacji Wspomagania Wsi.

Pragnę zaznaczyć, że tegoroczna absolwentka naszego Liceum, Marta Jędrzejczyk, uczęszczająca do klasy III B, została finalistką tego konkursu, co pozytywnie wpłynęło przy rekrutacji na studia na Uniwersytet Warszawski.

Newsa przygotowała p. prof. Elina Szago-Lalak