Spotkanie informacyjne dot. FLEX

W dn. 02.10.2019 przedstawiciele klas 1I oraz 1L brali udział w spotkaniu informacyjnym dot. FLEX (Future Leaders Exchange Program), programu wymiany uczniów do szkół średnich w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie zorganizowane zostało w WOM-ie w Katowicach.

Rozpoczyna się piąta edycja programu 2020/2021, do którego mogą zgłosić się uczniowie urodzeni w okresie od 15.07.2002-15.07.2005 oraz uczniowie niepełnosprawni urodzeni w okresie 15.02.2002-15.07.2005.  Uczniowie zainteresowani programem powinni być uczniami klas 1 lub 2 liceum/technikum, znać język angielski w stopniu komunikatywnym, posiadać obywatelstwo polskie oraz ubiegać się o wizę J-1. Warunkiem uzyskania wizy J-1 jest nieprzebywanie w USA dłużej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat. Swoją kandydaturę można aplikować na stronie http://ais.americancouncils.org/flex do 17 października 2019. Do aplikacji należy wprowadzić swoje dane osobowe, wyniki w nauce, stopień znajomości języka angielskiego oraz napisać 3 krótkie eseje w j. angielskim (ok. 300 słów  jeden esej). Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone do końca listopada, początku grudnia. Półfinały odbędą się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, we Wrocławiu na przełomie grudnia 2019- stycznia 2020. W czasie drugiego etapu uczniowie będą pisać już na miejscu test z języka angielskiego oraz ponownie 3 eseje w j. angielskim. Ponadto odbędą się zadania grupowe oraz rozmowa rekrutacyjna w języku polskim i angielskim. Uczniowie muszą uzupełnić papierową wersję aplikacji w przeciągu 2 tygodni od półfinału. Finaliści wyjadą do USA w sierpniu 2020 roku w wrócą do  Polski w maju/czerwcu 2021. Korzyściami z udziału w FLEX są: możliwość poznania nowych ludzi oraz kultury nowego kraju, promowanie własnego kraju, nawiązanie  relacji z rodziną goszczącą w USA oraz z kolegami ze szkoły. Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie americancouncils.pl oraz na facebook.com/FLEXPoland a także na instagramie @flexpoland.

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Płaczek.