„Młodzi głosują” w działaniu

W ramach ogólnopolskiego projektu CEO „Młodzi głosują” 2,3 października zostały przeprowadzone działania mające na celu zbadanie wiedzy wśród społeczności szkolnej dotyczącej zbliżających się wyborów parlamentarnych – ankieta i sonda uliczna wśród mieszkańców naszego miasta. Zostały one przeprowadzone przez uczniów klasy 2c pod kierunkiem p. prof. Agnieszki Warzechy.

Pytania dotyczył następujących kwestii: udziału w wyborach, liczby mandatów do sejmu przypadających na okręg częstochowski, sposobów uzyskiwania wiedzy o polityce. W ankiecie wśród społeczności szkolnej wzięły udział 44 osoby ( 34 uczniów klas trzecich i 10 nauczycieli). Większość ankietowanych uczniów 41% zadeklarowało ,że nie będzie brało udziału w wyborach, 34% że tak. Wszyscy ankietowani nauczyciele zadeklarowali udział w wyborach. Natomiast w sondzie wzięło udział 32 mieszkańców naszego miasta przypadkowo wybranych, z czego 56% ankietowanych zadeklarowało udział w wyborach, 32 % że nie, pozostali nie mają zdania. Większość ankietowanych uczniów, nauczycieli i mieszkańców wiedział ,że na okręg częstochowski przypada 7 mandatów , wiedzę o polityce zdobywa z newsów ,a wszystkie ankietowane grupy zachęcają innych do udziału w wyborach.

Ankieta i sonda zostały przygotowane i opracowane przez Monikę Romańską , Natalię Sołtysiak . Zdjęcia Melisa Kotas .W ramach prowadzonych działań przygotowano gazetkę informacyjną Natalia Makowska 2c, Wiktor Wódkiewicz 2c, Michał Bednarek 2c, Karolina Grabowska 2c.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha.