Kopernik sprząta świat

W dniach 20 – 22 września 2019 r. Fundacja Nasza Ziemia 26. raz przeprowadziła akcję Sprzątanie Świata – Polska pod hasłem: „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”.

Nasza szkoła pod przewodnictwem p. prof. Katarzyny Wilk przyłączyła się do akcji fundacji. Sprzątanie Świata odbyło się w VII LO  19 i 20 września. W akcji wzięło udział sześć klas – 1a, 1c, 1e, 1g, 1j, 1k (około 180 osób) wraz z opiekunami. Sprzątaniem objęliśmy różne tereny Częstochowy: okolice szkoły, Las Aniołowski, Promenadę Niemena.

Głównym celem zorganizowania sprzątania przez naszą szkołę było zwrócenie uwagi zarówno uczniów, jak i nauczycieli na problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Kształtowanie postaw proekologicznych powinno stać się bowiem zjawiskiem powszechnym w obliczu wciąż narastającego zagrożenia dla naszej planety. Obowiązkiem wychowawców i nauczycieli jest więc aktywizowanie młodzieży do działalności ekologicznej.

Newsa przygotowała: p. prof. Katarzyna Wilk.