Warsztaty medialne

Uczniowie klasy 2f wzięli udział w warsztatach z edukacji medialnej, które są prowadzone w całym kraju przez Instytut Dyskursu i Dialogu w ramach Programu Edukacji Medialnej INDID.

W czasie warsztatów omówiono niepokojące zjawiska występujące w mediach tradycyjnych i elektronicznych. Celem zajęć było zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat funkcjonowania współczesnego dziennikarstwa. Poruszono również problem fałszywych informacji (tzw.fake news), mowy nienawiści, nierzetelności i manipulacji medialnych.

Aby jak najmocniej zachęcić uczniów do wspólnej edukacji połączonej z zabawą, podczas warsztatów użyta została nowatorska metoda w postaci gry planszowej „Czwarta władza”. Dzięki temu uczniowie nie byli tylko biernymi słuchaczami prelekcji.

Na zakończenie omówiono wspólnie wyniki gry. W ten niekonwencjonalny sposób uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat współczesnych mediów i ich funkcjonowania.

Newsa przygotowała: p. prof. Agata Warta.