Wycieczka do Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

W dniach 05.11-06.11.2019 uczniowie klas 1l i 1i odwiedzili Bibliotekę Główną Politechniki Częstochowskiej. Uczniowie zapoznali się z historią Biblioteki oraz z poszczególnymi działami. Zwiedzali m.in. Czytelnię Ogólną, Czytelnię Czasopism, Czytelnię Zbiorów Specjalnych, Wypożyczalnię, Oddział Informacji Naukowej, Ośrodek Informacji Patentowej. Udało się również zwiedzić Magazyny Biblioteki. Uczniowie dowiedzieli się o możliwościach korzystania z Biblioteki oraz sposobach wyszukiwania zbiorów w katalogach kartkowych oraz elektronicznych. Ponadto zapoznano uczniów z biblioteką wirtualną IBUK oraz omówiono bazy danych Open Access (Bazy wolnego dostępu do książek i czasopism). W wystawionych gablotkach uczniowie mogli podziwiać zabytkowe książki.

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Płaczek.