„Szkoło Pomóż i Ty”

Nasza szkoła brała udział w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”. Środki z tegorocznej akcji zostały przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznego fundacji. Kwota 425 złotych została przelana na konto Fundacji na rzecz Osób Niewidomych i Niepełno-sprawnych „POMÓŻ I TY”. Dziękujemy za zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.