Ciekawi świata

,,Ciekawi świata. Ciekawi przyszłości” to kontynuacja praktyk sprawdzonych we wcześniejszym przedsięwzięciu ,,Młodzi kreatywni”.  Celem nowego projektu jest zainteresowanie młodzieży sprawami związanymi z ich przyszłością zawodową. Uczestniczkom i uczestnikom ma on pomóc m.in. rozwijać umiejętności społeczne, określić swoje predyspozycje zawodowe czy zastanowić się nad wyborem dalszego, odpowiedniego kształcenia.

W ramach tego projektu uczniowie klasy 1h i 1j naszego liceum w dniach odpowiednio 27 listopada i  4 grudnia 2019r. udali się do Urzędu Miasta i  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.  Młodzież uczestniczyła w wykładach edukacyjnych, z których dowiedziała się o drodze jaką absolwent liceum musi przejść aby zostać prawnikiem lub urzędnikiem Krajowej Administracji Państwowej. Listopadowe spotkanie prowadził mecenas Piotr Fik członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz asystent w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast w Pierwszym Urzędzie Skarbowym  spotkaliśmy się prawie ze wszystkimi pracownikami urzędu, którzy opowiadali nam o pracy na  każdym stanowisku.

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Denis.