Olimpiady humanistyczne – awanse uczniów do etapów okręgowych

W listopadzie 2019r. w naszej szkole odbyły się etapy szkolne olimpiad humanistycznych: historycznych i z wos-u, przeprowadzone zostały przez p. prof. A. Wartę, p. prof. A. Warzechę. Ich wyniki zostały zatwierdzone przez komitety centralne poszczególnych olimpiad. W eliminacjach szkolnych brali udział uczniowie z klasy 3c, 3b, 2b, 2c, 2f, 1b, 1g, 1c, przygotowywani przez p. prof. I. Wieczorek, p. prof. A. Wartę, p. prof. A. Warzechę.

Przedstawiamy ich wyniki i kwalifikacje uczniów do etapów okręgowych:

Olimpiada Wiedzy Historycznej COPTIOSH:

 •     Bartosz Sas 3b, nauczyciel prowadzący p. prof. A. Warta,
 •     Barbara Wesołek 2b, nauczyciel prowadzący p. prof. A. Warzecha,

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie COPTIOSH:

 •     Bartosz Sas 3b, nauczyciel prowadzący p. prof. A. Warta,
 •     Wiktor Wódkiewicz 2c , nauczyciel prowadzący p. prof. A. Warzecha,
 •     Tomasz Hreczański 3c, nauczyciel prowadzący p. prof. A. Warta,

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym:

 •     Bartosz Sas 3b, nauczyciel prowadzący p. prof. A .Warta,
 •     Wiktor Wódkiewicz 2c , nauczyciel prowadzący p. prof. A. Warzecha,

Olimpiada Historyczna-Polskiego Towarzystwa Historycznego:

 •     Bartosz Sas 3b, nauczyciel prowadzący p .prof. A. Warta,
 •     Anna Krzywoń 3b, nauczyciel prowadzący p .prof. A. Warta
 •     Barbara Wesołek 2b, nauczyciel prowadzący p. prof. A. Warzecha,
 •     Julia Kazimierczak 2c, nauczyciel prowadzący p. prof. A. Warzecha,
 •     Anna Motyl 2c, nauczyciel prowadzący p. prof. A. Warzecha.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczniom do etapów okręgowych, wykazali się oni dużą wiedzą i życzymy dalszych sukcesów podczas kolejnych eliminacji.

Newsa przygotowały: p. prof. A. Warzecha, p. prof. A. Warta.