Zebrania z Rodzicami

Najbliższe zebrania odbędą się w czwartek, 9 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala
godz. 16:30

Klasy drugie – sala
godz. 17:30

Klasy trzecie – sala
godz. 17:30

1a – 47

2a – 22

3a – 46

1b – 22

2b – 51

3b – 37

1c – 51

2c – 36

3c – 27

1d – 26

2d – 52

3d – *

1e – 37

2e – 39

3e – 17

1k – 41

2f – 45

3f – 38

1f – 42

2g – 26

3g – 40

1g – 23

1h – 36

1i – 39

1j – 38

1l – 27

* Zebranie z Rodzicami uczniów klasy 3d odbędzie się w poniedziałek, 27 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w sali 41.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.