Wizyta w Sejmie

6 lutego młodzież z klasy 2f, 1h oraz 3c uczestniczyła w wycieczce do Sejmu RP. Wizyta taka jest organizowana w naszej szkole corocznie dla klas realizujących program rozszerzonego wos-u. Ma na celu pogłębienie wiedzy o historii polskiego parlamentaryzmu i zainteresowanie aktywnym uczestnictwem w życiu politycznym państwa.

Młodzież wysłuchała wykładu o historii polskiego sejmu i współczesnym funkcjonowaniu tego ośrodka władzy ustawodawczej. Zwiedziliśmy również sejmowe korytarze i salę obrad.

Newsa przygotowała p.prof. Agata Warta.