Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

20 lutego w nasze szkole przedstawiciele Studenckiego Forum Business Centre Club przybliżyli nam oryginalny projekt, którego jest już XV edycja o zasięgu ogólnopolskim. Celem jest zanurzenie młodzieży w świecie biznesu oraz zaznajomienie i oswojenie z tym środowiskiem. Wyposażenie w podstawową wiedzę menedżerską i przedsiębiorcze umiejętności, aby ułatwić wejście w kolejny etap swojego życia.

Dodatkowym atutem projektu jest program ambasadorski, warsztaty z autoprezentacji dla uczestników II etapu oraz ciekawe prelekcje podczas Finału Wojewódzkiego oraz Ogólnopolskiego, przeprowadzane przez zaproszonych gości ze świata biznesu.

Z naszej szkoły zgłosiły się już dwie trzy osobowe drużyny. Czekamy na następne.

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Denis.