Klimat to przyszłość

„Klimat to przyszłość” to projekt Fundacji Schumana, propagujący ochronę środowiska. W projekt zaangażowani byli uczniowie klasy 1g w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, każda z grup miała do realizacji określone zadanie, które odnosiło się do następujących obszarów: segregacja śmieci, dostęp do wody pitnej, ochrona przyrody. Uczniowie omawiane kwestie przedstawili przeprowadzając sondę uliczną wśród mieszkańców Częstochowy, dotyczącą segregacji śmieci, nakręcili film proedukacyjny jak właściwie je segregować, a także przygotowali prezentację multimedialną o świadomym konsumpcjonizmie.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha.