Lekcje z Temidą

3, 4, 11 marca w naszej szkole odbyły się cykl zajęć  prawnych , prowadzonych w ramach ogólnopolskiego programu „Lekcje z Temidą”. Inicjatorem programu jest Fundacja Altum i Ministerstwo Sprawiedliwości .

Celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród młodzieży, a także kształtowanie  i umacnianie szacunku do prawa oraz promocja  postaw proobywatelskich. 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy 3c (p. prof. Agata Warta), 2c, 3f ( p. prof. Agnieszka Warzecha). Każda z klas odbyła 2 godzinne lekcje w czasie, których poruszone zostały kwestie dotyczące studiów prawniczych, zawodów prawniczych, systemów prawnych, odpowiedzialności karnej, praw konsumenckich, odpowiedzialności za działania w Internecie, stalkingu oraz zasad działalności Funduszu Sprawiedliwości.

Spotkania były prowadzone przez panią Katarzynę Grajcar, aplikantkę radcowską, zrzeszoną w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Uczniowie na podsumowanie każdego spotkania rozwiązali quiz utrwalający zdobytą wiedzę.  Zajęcia w naszej szkole zostały zorganizowane przez  p. prof. Agatę Wartę, p. prof. Agnieszkę Warzechę. Szkoła za udział w programie otrzymała certyfikat uczestnictwa.

Newsa przygotowały: p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. Agata Warta.