Moje Finanse

Program „Moje finanse” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości od 2005 roku, dotychczas wzięło w nim udział ponad 1,5 mln uczniów. Co roku bierze ok. 100 000 uczniów, ok. 1500 nauczycieli oraz ponad 1 000 szkół. Od kilku już lat Honorowy Patronat nad programem „Moje finanse” obejmuje Ministerstwo Finansów.

W dniach 9 – 31 marca 2020 r. przeprowadzony został  ogólnopolski test [test online], udostępniony poprzez platformę „Moje finanse”. Na wypełnienie testu uczniowie mieli 20 minut. W Finale na 1277 uczestników znaleźli się i nasi uczniowie, a najlepszy z nich okazał się Igor Machura z klasy 1f. Wszystkim gratulujemy.

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Denis.