Egzamin maturalny przesunięty

Drodzy maturzyści,

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 termin egzaminu maturalnego w roku 2020 r. ulega zmianie. Egzaminy nie odbędą się w planowanym, majowym terminie, a nowy harmonogram zostanie ogłoszony z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Pragnę również poinformować uczniów klas pierwszych i drugich, że w dniach 4, 5 oraz 6 maja odbywać się będą zajęcia lekcyjne. Zaplanowane w tym terminie dni wolne od zajęć dydaktycznych zostają anulowane w związku z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego.