Wizyta online w Wirtualnym Muzeum 1989

Z okazji 31 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które odbyły się w Polsce  4 czerwca 1989 roku uczniowie klasy  1g, 1h (p .prof. A. Warta), 2c (p. prof. A. Warzecha) odwiedzili Wirtualne Muzeum 1989.

Wirtualne Muzeum 1989 jest projektem Forum Rozwoju Obywatelskiego.

Wydarzenia roku 1989 zostały  przedstawione w formie wirtualnego spaceru, w czasie którego uczniowie za pomocą  techniki 3D mogli poznać: m.in. wnętrze peerelowskiego mieszkania, kalendarium wydarzeń z lat 1988-1989, postulaty strajkujących robotników, działania propagandowe ówczesnej  władzy,  salę obrad Okrągłego Stołu, sztab wyborczy „Solidarności” w dawnej kawiarni „Niespodzianka”. Wystawa uzmysławia skalę gospodarczej i cywilizacyjnej zapaści, w jakiej znalazła się PRL pod koniec lat 80. Pokazuje również zasługi solidarnościowej opozycji w przeprowadzeniu Polski od dyktatury i centralnego planowania do demokracji i wolnego rynku, a także wkład społeczeństwa polskiego w obaleniu reżimu komunistycznego w Polsce i Europie Środkowo -Wschodniej. W wirtualnym muzeum wykorzystano ponad 150 archiwalnych zdjęć, dokumentów i nagrań.

Newsa przygotowała: p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. Agata Warta.