Olimpiada geograficzna

Na stronie http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2020-2021-2/ pojawiły się informacje związane z kolejną edycją Olimpiady Geograficznej.

Tematy pracy do przygotowania:

  • Temat A. Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności i rozprzestrzeniania się chorób w wybranym województwie lub powiecie.
  • Temat B. Uwarunkowania, skutki oraz koszty chaosu przestrzennego w gminie X
  • Temat C. Fizycznogeograficzna charakterystyka zbiornika wodnego (formy naturalnej lub sztucznej o powierzchni od 1 do 10 ha)
  • Temat D. Projekt jednodniowej wycieczki krajoznawczej (pieszej lub rowerowej)

Newsa przygotowała: p. prof. Tatiana Cieślak.