Wyniki egzaminu maturalnego

Drodzy Abiturienci,

We wtorek, 11 sierpnia 2020 roku zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości i ich odpisów wydanych przez OKE w/g poniższego harmonogramu.

W tym roku, ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, wchodzicie do budynku szkoły w maseczkach zakrywających usta i nos – należy zabrać je ze sobą z domu.  Proszę zabrać z domu również długopis. Przy wejściu dezynfekujecie ręce. Na terenie szkoły należy pozostać w maseczkach. Uwaga! W celu zachowania reżimu sanitarnego absolwenci o numerach w dzienniku 1-15 przychodzą o wyznaczonej godzinie, natomiast absolwenci o numerach od 16 wzwyż 30 minut później. W wyznaczonych salach przebywa jednocześnie maksymalnie 10 osób.

Sala 23 – zdający wchodzą do szkoły prawym (północnym) wejściem

  • godz. 12:00: klasa 3c – p. Dorota Żesławska
  • godz. 13:00: klasa 3d – p. Kamila Bekus
  • godz. 14:00: klasa 3g – p. Dariusz Stępień

Sala 22 – zdający wchodzą do szkoły środkowym (głównym) wejściem

  • godz. 12:00: klasa 3a – p. Anna Tałaj
  • godz. 13:00: klasa 3e – p. Marcin Wieczorek

Sala 11- zdający wchodzą do szkoły lewym (południowym) wejściem

  • godz. 12:00: klasa 3b – p. Anna Kowalska
  • godz. 13:00: klasa 3f – p. Katarzyna Wilk

Absolwenci podwyższający wynik odbierają aneksy do świadectw i ich odpisy od godz. 12:30 do 14:30 w sali 23.

11 sierpnia od godz. 8:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrekcja szkoły posiada dostęp do danych logowania i może je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.