Jak po raz pierwszy zalogować się do e-dziennika

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klas pierwszych

W naszym liceum funkcjonuje dziennik elektroniczny UONET+. Witryna WWW dostępna jest bezpłatnie dla każdego rodzica i ucznia. Ułatwia komunikację ze szkołą i pozwala szybko sprawdzić frekwencję, oceny, uwagi czy zadania domowe.

Cześć z Państwa ma już dostęp do e-dziennika, a część otrzyma go po najbliższych zebraniach z Rodzicami. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem omawiającym pierwsze logowanie.

Adres naszego dziennika to https://uonetplus.vulcan.net.pl/czestochowa