Zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich

Szanowni Państwo,

Ze względu na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zakażeń COVID-19 w Częstochowie i okolicznych gminach oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, uczniów i wszystkich pracowników szkoły, zaplanowane na dzień 21 września zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich nie odbędą się w trybie stacjonarnym.

Wychowawcy klas przekażą Państwu informacje poprzez dziennik elektroniczny. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z nauczycielami pod numerem 34 324-52-66 wewn. 107 w terminach wyznaczonych harmonogramem konsultacji lub poprzez dziennik elektroniczny.

Barbara Gala-Glińska
Dyrektor Liceum