Zebrania z Rodzicami

Szanowni Państwo,

Ze względu na ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 najbliższe zebrania z Rodzicami uczniów odbędą się za pomocą platformy komunikacji głosowej Discord na kanałach głosowych poszczególnych klas. Zebrania odbędą się w dniu 7 grudnia o godzinie 17:00. Rodzice proszeni są o logowanie się do Discord za pomocą loginów swoich dzieci.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.