Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Danuty Miszczuk, wieloletniego Pedagoga i Wychowawcy wielu pokoleń młodzieży.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 16 stycznia 2021 roku o godz. 11:00 w kościele św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie, ul. Okrzei 41, po którym odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Kule.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.