Konferencja „Students build a bridge to the future – Uczniowie budują most do przyszłości”.

W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu, 21 stycznia odbyła się  konferencja online. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Magierowski Ambasador RP w Izraelu, Tal Ben-Ari – charges d’affaires  z Ambasady Izraela w Polsce, Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy, Alon Goldman prezes Światowego Związku Żydów Częstochowian  oraz przedstawiciele 15 szkół izraelskich i 10 częstochowskich. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Barbara Gala-Glińska oraz uczniowie biorący udział w projekcie i nauczyciele koordynujący działania p. prof. A. Warzecha, p. prof. A. Warta. Spotkanie odbyło się w języku angielskim, podczas którego podkreślono znaczenie wspólnego dialogu  i współpracy między szkołami . O dobrych praktykach i wspólnych działaniach mówili przedstawiciele Liceum Słowackiego. Konferencję zakończył film o dziejach Żydów Częstochowian. Inicjatorem spotkania był Alon Goldman, propagujący współpracę między szkołami z Polski i Izraela.

Newsa przygotowały: p. prof. A. Warta, p. prof. A. Warzecha.