Kampania informacyjna dla maturzystów

„Dobrze poinformowani mniej się denerwują” – ta uniwersalna zasada ma zastosowanie szczególnie w tym roku. Wszystkich, którzy 8 czerwca 2020 roku przystąpili do egzaminu maturalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zapraszają do udziału w cyklu wydarzeń online dedykowanych tegorocznym kandydatom na studia.

Więcej na https://studia.gov.pl/studia2020/

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych ONLINE

10 czerwca 2020 roku odbyła się Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych. Było to uroczyste podsumowanie projektów CEO realizowanych w roku szkolnym 2019/2020.  Spotkanie miało odbyć się na Zamku Królewskim w Warszawie, jednak zważywszy na obecne realia, wszystko dobyło się w sposób zdalny.

Konferencja zwycięskich zespołów, odbyła się na platformie – zoom. Zespoły zostały powitane przez prezesów CEO, m.in. Michała Tragarza, Jędrzeja Witkowskiego, Sylwie Żmijewską – Kwiręg. Zostały również omówione kwestie, związane z nowościami w CEO. Naszą szkołę reprezentowała delegacja zespołu w składzie: Natalia Makowska, Wiktor Wódkiewicz, Karolina Grabowska, Monika Romańska, który realizował roczne działania w ramach projektu „Młodzi Głosują”. Czytaj dalej

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Informujemy wszystkich zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady, że:

  • Zawody II Stopnia zostaną przeprowadzone w formie online.
  • Lista uczestników zakwalifikowanych do tych zawodów jest zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady.
  • Każdy uczestnika rejestruję się indywidualnie na wskazanej przez Organizatora platformie internetowej do 17 czerwca 2020, godz. 23.59.
  • Zawody II stopnia mają formę testu złożonego z 50 pytań zamkniętych, na rozwiązanie którego jest przewidziane 50 minut.
  • Do finału dopuszczonych zostanie 60 uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w Zawodach II Stopnia. Liczba finalistów może być zwiększona, jeśli wymagany próg kwalifikacyjny będzie osiągnięty przez więcej niż 50 osób.

Adres platformy to: opiz.wz.pcz.pl
Hasło: covidopiz

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Denis.