Wykład o dziejach twierdzy jasnogórskiej

Uczniowie klasy 2b i 2f uczestniczyli w wykładzie i warsztatach na temat historii twierdzy jasnogórskiej w czasach saskich i stanisławowskich. Wykład odbył się na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza i  wygłosił go prof. Maciej Trąbski.

Była to część realizowanego w naszej szkole projektu „Częstochowa w czasie i przestrzeni”. Wysłuchaliśmy wielu ciekawych faktów dotyczących pobytu władców i ważnych ludzi na Jasnej Górze.

Część wykładu poświęcona była również dziejom twierdzy jasnogórskiej podczas konfederacji barskiej.

Newsa przygotowały: p. prof. Agata Warta i p. prof. Agnieszka Warzecha.

Program „Lekcje z Temidą”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego  Projektu „Lekcje z Temidą”. Jest to  nieodpłatny program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród młodzieży. Celem  zajęć jest kształtowanie  i umacnianie szacunku do prawa oraz promocja  postaw proobywatelskich. 

Prowadzący zajęcia to:  adwokaci, radcowie prawni, a także doktorzy nauk prawnych. Prowadzenie lekcji przez osoby na co dzień związane z tworzeniem i stosowaniem prawa stanowi gwarancję profesjonalnego przeprowadzenia zajęć. Dla klasy biorącej udział w projekcie przewidziane są 2 godziny zajęć z prawem, oraz otrzymanie przez uczestników materiałów dydaktycznych. Zajęcia w naszej szkole zostaną przeprowadzone w marcu tego roku, co jest dla nas wyróżnieniem ponieważ zostaliśmy zakwalifikowani spośród tysiąca zgłoszonych szkół z całej Polski.

Newsa przygotowały p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. Agata Warta.

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Serce Kapsuła Czasu”

Fundacja TworzyMY Kraków ogłasza IV edycję ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „Serce Kapsuły Czasu”.

Zadanie konkursowe brzmi:

„Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?”

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Opracować zadanie konkursowe dowolną techniką plastyczną lub literacką.
2. Własnoręcznie podpisać dzieło na odwrocie.
3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly).
4. Pracę literacką lub/i plastyczną wysłać pocztą na adres Fundacji TworzyMY Kraków.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Wszyscy! Niezależnie od wieku i umiejętności! Liczy się pomysł na to jak będzie wyglądał świat w 2120 roku. Czytaj dalej

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczniów szkół średnich, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Są uczniami szkoły wydającej świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce.
  2. Prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów. Czytaj dalej

Śladami Żydów Częstochowian

10 stycznia uczniowie klasy 2b, 2f pod opieką p. prof. Agaty Warty, p. prof. Agnieszki Warzechy  obejrzeli wystawę poświęconą  dziejom społeczności żydowskiej, która przez wieki zamieszkiwała nasze miasto. Wystawa ta znajduje się  w Muzeum Żydów Częstochowian, przy ulicy Katedralnej. Wystawa Stała „Żydzi Częstochowianie”, obejmuje zdjęcia, materiały udostępnione przez częstochowską społeczność żydowską , która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Europy Zachodniej. Jej celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o różnorodności kulturowej, religijnej Częstochowy.

Uczniowie zapoznali się z: dziejami osadnictwa żydowskiego, wkładem społeczności żydowskiej w rozwój gospodarczy, społeczny Częstochowy ,poznali biogramy takich postaci jak np. Bronisław Huberman-świtowej sławy skrzypek, poznali  okresem okupacji, czas istnienia getta, jego likwidacji w 1942r. -wywózki do Treblinki ,a także z losami ocalałych z Holocaustu po II wojnie światowej.

Udział w wystawie jest  częścią projektu realizowanego w naszej szkole przez p. prof. A. Warzechę, p. prof. A. Wartę o historii Żydów Częstochowian, a także miał na celu oddanie pamięci ocalałym z Holocaustu i upamiętnienie 75 rocznicy wyzwolenia Obozu Auschwitz – Birkenau.

Newsa przygotowały: p. prof. A. Warzecha,  p. prof. A. Warta.

Wizyta nauczycieli z Niemiec

Stało się już tradycją, że tuż po przerwie Świątecznej przyjeżdża do Częstochowy delegacja nauczycieli z Bambergu. Dzieje się tak na mocy porozumienia o współpracy w zakresie edukacji pomiędzy Urzędem Miasta, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie a Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu.

Wizyta w Częstochowie rozpoczęła się uroczystą kolacją, w której wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Ryszard Stefaniak, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pan Zbigniew Janus, przedstawiciele SODu, nauczyciele Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu, niemieccy refendarze oraz nauczyciele częstochowskich szkół.

Czytaj dalej

Jesteśmy w Drugim Etapie Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego

Wielkie brawa dla uczniów naszego liceum, Mikołaja Rajczyka z klasy III D (nauczyciel prowadzący p. prof. Marzena Kossak-Wąchała) i Dariusza Polaka z klasy III G (nauczyciel prowadzący p. prof. Elina Szago-Lalak), którzy dostali się do Drugiego Etapu Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego i będą reprezentować naszą szkołę na zawodach organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku Białej dnia 29 lutego 2020 r. Życzymy powodzenia!

Newsa przygotowała p. prof. Elina Szago-Lalak