Zebrania z Rodzicami

Polecany

Najbliższe zebranie odbędzie się w poniedziałek, 20 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala

godz. 16.30

Klasy drugie – sala

godz. 16.30

Klasy trzecie – sala

godz. 17.30

1a – 46

2a – 47

3a – 36

1b – 22

2b – 23

3b – 22

1c – 52

2c – 11

3c – 52

1d – 41

2d – 37

3d – 39

1e – 17

2e – 51

3e – 51

1f – 39

2f – 38

3f – 41

1g – *

2g – 42

3g – 27

3h – 45

* Zebranie z Rodzicami uczniów klasy 1g odbędzie się w innym terminie.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.

Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Częstochowy

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Częstochowy dla uczniów uzdolnionych artystycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Potrwa do 20 listopada.

Nagroda przeznaczona jest dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta, uczęszczających do częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz artystycznych.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać częstochowskie szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty mające osobowość prawną, mogące udokumentować działalność wspierania i rozwijania zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej

Kurs przygotowawczy z matematyki

Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej organizuje V edycję kursu przygotowawczego z matematyki dla kandydatów na studia techniczne i matematyczne. Kurs będzie również dobrą formą powtórzenia materiału z matematyki przed maturą. Kurs poprowadzą pracownicy Instytutu Matematyki Politechniki Częstochowskiej. Inicjatywa ta uzyskała akceptację Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Pani mgr Magdaleny Dębskiej.

Terminarz i tematyka spotkań dostępne są na stronie internetowej Instytutu Matematyki www.im.pcz.pl oraz na naszym profilu facebook: www.facebook.com/matpcz

Udział w kursie jest bezpłatny.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER 2017. Konkurs jest częścią Ogólnopolskiego Programu „Łowimy Talenty”, którego celem jest promocja talentów i integracja zdolnej młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań językowych.

W konkursie EHF bierzemy udział już dziesiąty raz. Kilkoro uczniów uzyskało tytuł Laureata, były też wyniki Bardzo Dobre i Dobre a w roku 2012 i 2016 szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Łowców Talentów. Nagrodami w konkursie są obozy i nagrody rzeczowe (min. w postaci bonów ).

Konkurs odbędzie się 29 listopada i jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał konkursowy obejmuje gramatykę, słownictwo oraz elementy wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

Uczniowie zgłaszają do swoich nauczycieli chęć udziału w konkursie (koszt 9 zł) do
7 listopada
.

Newsa przygotowała: p. prof. Marzena Kossak-Wąchała.

Sebastian Bożek zdobywcą stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dnia 16 października 2017 roku w Kancelarii Premiera w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, poświadczających otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nagrodę otrzymał  Sebastian Bożek, uczeń VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, który wszedł w skład pięcioosobowej delegacji, reprezentującej województwo śląskie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów są nagradzani uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Dyplomy wręczały Pani Premier Beata Szydło i Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska. Część oficjalną uświetniły występy instrumentalistów. Stypendyści mieli również możliwość zwiedzenia Kancelarii Premiera.

Newsa przygotowała: p. prof. Ewa Lutostańska.

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 16 października 2017r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018. Do wyborów zgłosiło się 9 kandydatów. Oddano 2785 głosów. Oto pełna lista kandydatów oraz liczba uzyskanych przez nich głosów:

  1. Szymonik Sylwia – 373
  2. Urbaniak Kacper – 360
  3. Dawiskiba Bartosz – 340
  4. Bereszyński Rafał – 333
  5. Klecha Julia – 326
  6. Lipnicki Jakub – 315
  7. Mateiu Florian – 300
  8. Nabiałek Mateusz – 244
  9. Kała Julia – 194

Z dniem 18.10.2017 powołany został nowy Samorząd Uczniowski w składzie: Bereszyński Rafał, Dawiskiba Bartosz, Klecha Julia, Szymonik Sylwia, Urbaniak Kacper.

Gratulujemy!

Newsa przygotował: Krzysztof Glin, 3H