Młodzi Głosują w działaniu

Szkolny zespół uczniów  z klasy 2c w składzie  Natalia Makowska, Wiktor Wódkiewicz, Karolina Grabowska, Monika Romańska, Natalia Sołtysiak, Nikola Łydzbińska pod kierunkiem p. prof. Agnieszki Warzechy opracował trzy spośród czterech zadań zdalnych w ramach zmodyfikowanej  formuły ogólnopolskiego projektu Młodzi Głosują oraz przygotowały filmik odnoszący się do obecnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.

Czytaj dalej

Matura z informatyki – weryfikacja stanowisk

Sprawdzanie stanowisk komputerowych przez zdających maturę z informatyki odbędzie się 16 czerwca (wtorek)

  • w godzinach 15:00 – 16:00 w sali nr 13,
  • w godzinach 14:00 – 15:00 w sali nr 14.

Należy wziąć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL. Obecność zdających jest obowiązkowa.

Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

W okresie od 25 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. nauka odbywać się będzie w sposób zdalny. Od 1 czerwca uczniowie mają możliwość korzystania z nieobowiązkowych konsultacji na terenie szkoły.

Szczegółowe informacje dla uczniów i ich Rodziców zostały przekazane poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.

Pamiętaj! #zostańwdomu

Konsultacje dla uczniów

Od 1 czerwca uczniowie klas pierwszych i drugich naszego liceum będą mieli możliwość korzystania z nieobowiązkowych konsultacji na terenie szkoły z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.

Od tego dnia uruchomiona zostaje dla uczniów biblioteka szkolna.

Barbara Gala-Glińska
Dyrektor Liceum

Matura 2020 w czerwcu – informacje dla zdających

Drodzy Abiturienci,

Pragniemy, aby tegoroczne egzaminy maturalne były dla Was bezpieczne i szczęśliwe. W związku z nowymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi dotyczącymi reżimu sanitarnego prosimy o zapoznanie się z podanymi niżej informacjami, w szczególności z instrukcją dotycząca przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 dla zdających w VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie. W instrukcji oprócz ważnych informacji dotyczących spraw organizacyjnych zawarte są też wytyczne związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Stosowanie się do postanowień instrukcji podczas egzaminu maturalnego będzie obligatoryjne.

W związku z reżimem sanitarnym zmianie uległ przydział zdających do sal. Informacja ta została Wam przekazana w dniu dzisiejszym poprzez dziennik elektroniczny.

 

Młodzi Głosują- zmiana formuły programu

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, w trosce  o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, a także wyjście naprzeciw trudnym okolicznościom, w których znalazły się polskie szkoły, dokonała zmiany formuły programu Młodzi Głosują. Zamiast organizacji kampanii profrekwencyjnych i wyborów szkolnych uczestnicy projektu mają do wykonania następujące zadania w formule online, dotyczące analizy bieżących wydarzeń:

  • Jak media mówią o koronawirusie?
  • Czy można przeprowadzić demokratyczne wybory online?
  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji
  • Zalety i wady demokracji w czasie kryzysu.

Wykonane zadania mają opierać się na analizie bieżących wydarzeń społecznych, przedstawionych w formie plakatu, nagrania własnej wypowiedzi, plakatu  ich prezentacja zostanie umieszczona na platformie programu do dnia 31 maja.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha.