Narodowe Czytanie w Koperniku

Akcja Narodowe Czytanie może się poszczycić jedenastoletnią tradycją i patronatem Prezydenta RP. W czasach, kiedy społeczeństwo rzadko sięga po literaturę, zwłaszcza klasyczną, a młodzież z trudem poddaje się presji czytania wartościowych lektur, możliwość zetknięcia się z dziełem literackim w niecodziennych okolicznościach jest niezwykle cenna.
Warto przypomnieć, że w dotychczasowych edycjach przeczytano kolejno: Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, wybrane dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Balladynę Juliusza Słowackiego, Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, a w tym roku przyszła kolej na Ballady i romanse Adama Mickiewicza.
Narodowe Czytanie ma charakter akcji społecznej – czytają zarówno: Para Prezydencka, wybrani aktorzy, jak i tysiące uczestników w miastach i wioskach całego kraju. Czytaj dalej

„Kopernik” sprząta świat

Dnia 14 września uczniowie VII LO im. Mikołaja Kopernika kolejny raz wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”, koordynowanej przez p. prof. Katarzynę Wilk. Fundacja Nasza Ziemia 29. raz zorganizowała akcję, której celem jest sprzątanie Polski. To przedsięwzięcie  jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. W naszym kraju natomiast inicjatorką akcji jest Mira Stanisławska – Meysztowicz, przewodnicząca Rady Fundacji Nasza Ziemia. Czytaj dalej

Projekt „Most do wczorajszego świata”

21 września w I  Liceum im. J. Słowackiego odbyło się spotkanie historyczne dotyczące projektu edukacyjnego „Most do wczorajszego świata”. Naszą szkołę reprezentowały p. prof. Agnieszka Warzecha i p. prof. Agata Warta.

Organizatorami projektu są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (Oddział w Częstochowie). Patronat nad projektem objął: Alon Goldman- Przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Częstochowian oraz Fundacja Pamięć i Odnowa. Czytaj dalej

Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja

Informujemy, iż od 27 września 2022 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”, realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego uczniom/uczennicom szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczącym się na terenie województwa śląskiego.

Stypendia będą przyznawane w roku szkolnym 2022/2023. Wypłacane w formule jednej transzy w wysokości 5 000,00 zł, tj. 500,00 zł za każdy miesiąc zajęć, tj. od września 2022 roku do czerwca 2023 roku. Uczniowie i uczennice w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem tej opieki jest przede wszystkim wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie do dnia 31 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie oraz o sposobie składania Wniosku o przyznanie Stypendium dostępne są na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl.

Bakcyl programowania

Nazywam się Monika Urbaniak i jestem absolwentką VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie. W latach 2013-2016 uczęszczałam do klasy o profilu mat-fiz-inf. Obecnie reprezentuję wrocławski oddział firmy Nokia.

W trakcie swojej nauki w Koperniku miałam przyjemność uczęszczać na lekcje informatyki prowadzone przez Szanownego Pana Dyrektora Marcina Terkę, co dało mi podstawę do dalszej nauki programowania.

Wiedząc na jak wysokim poziomie znajduje się nauka programowania w VII L.O. chciałabym zaprosić uczniów do współdziałania w ramach bezpłatnego kursu Bakcyl Programowania, którego celem jest kilkumiesięczna nauka uczniów szkół średnich programowania w języku C++.

Formuła tegorocznej edycji Bakcyla Programowania wygląda następująco: od listopada do maja pracownicy Nokii będą prowadzić zdalne szkolenia z zakresu programowania w języku C++. Łącznie w ciągu każdego miesiąc uczestnicy przepracują na spotkaniach 4 godziny. W skali roku daje to 28 godzin spotkań edukacyjnych.

21.09.2022 [20:00] – 5.10.2022 [23:59] Rejestracja do programu: https://nokia.ly/3BAiCjj

Czytaj dalej

Integracja „pierwszaków”

Dnia 16 września 2022 roku odbył się wyjazd klas pierwszych VII LO do Folwarku Kamyk. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się do Kamyka w celu integracji klasowej. Na to wydarzenie czekali wszyscy pierwszoklasiści od 1. września, ponieważ takie spotkania są najlepszą okazją do nawiązania nowych kontaktów i umacniania więzi klasowych. Każda z klas podczas wyjazdu miała okazję zaprezentować się przed społecznością szkoły oraz opiekunami. Uczniowie w czasie prezentacji wykazali się dużą kreatywnością: tańczyli, śpiewali, recytowali, a ich zmagania oceniło jury składające się z nauczycieli. Młodzież spędziła wspólnie miło czas, zwiedzając teren folwarku, oglądając urocze zwierzęta, rozmawiając, bawiąc się oraz spożywając smaczny posiłek przygotowany w Folwarku. Zwieńczeniem wyjazdu integracyjnego była dyskoteka i wspólnie zatańczona belgijka.

Nowy etap w życiu naszych pierwszoklasistów przypieczętowany został wspólną zabawą, która na pewno zaowocuje wieloma przyjaźniami zawartymi nie tylko na czas liceum, ale w wielu przypadkach także na całe życie.

Newsa przygotowała: uczennica klasy 1F Paulina Ziębacz i p. prof. Katarzyna Wilk

Zapraszamy do galerii, gdzie umieszczone zostały zdjęcia.

VIII OGÓLNOPOLSKI FRANKOFOŃSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY BLEU BLANC ROUGE 2022

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA GDYNIA ORAZ INSTYTUTU FRANCUSKIEGO W POLSCE

Nauczyciele sekcji dwujęzycznej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni

ma zaszczyt zaprosić

uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz klas 1-5 szkół średnich do udziału
w VIII Ogólnopolskim Frankofońskim Konkursie Fotograficznym
Bleu Blanc Rouge 2022. Czytaj dalej