Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody.

Nagroda przyznawana jest:

  1. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół artystycznych, branżowych i techników, którzy w danym roku szkolnym lub roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego, poprzedzonych minimum dwustopniowymi eliminacjami pozaszkolnymi. Najwyżej oceniane będą osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty.
  2. uczniom, których średnia ocen z ostatniego roku nauki wyniosła co najmniej 5.0.

Wnioski z kandydatami do nagrody mogą zgłaszać: Czytaj dalej

Zarządzanie na medal

12 kwietnia 2022r odbył się drugi etap konkursu: „Zarządzanie na medal” zorganizowany przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, do którego zakwalifikowali się uczniowie z klasy 3e: Igor Suchański, Marcin Szewczyk, Iga Kadłubek, Bartosz Berski, Partycja Włodarczyk, Wiktoria Marchewka, Lena Dobosz, Mateusz Ludwikowski, Martyna Kowalczyk z 3d i Hanna Fijałkowska z 3k.

Zakres tematyczny obejmował zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem w zakresie: logistyki, marketingu, informatyki, przedsiębiorczości oraz finansów.

26 kwietnia 2022 roku odbędzie się uroczysty finał konkursu do którego zakwalifikowały się dwie uczennice z klasy 3e: Lena Dobosz i Wiktoria Marchewka

Newsa przygotowała: p. prof. Marta Brymora.

Konkurs Chemiczny – Ogólnopolski Turniej Chemiczny dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

Bardzo miło nam poinformować, że po zakończeniu II etap Turnieju Chemicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowanego prze Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie. Przesłane prezentacje konkursowe nt. „Antyoksydanty w przyprawach różnych kuchni świata” zostały ocenione przez jury konkursowe w składzie: prof. dr hab. J. Drabowicz, dr Krystyna Giełzak-Koćwin, dr Małgorzata Deska, mgr Katarzyna Serdiuk, mgr Adam Makówka. W oparciu o przyznane przez każdego członka jury punkty ustalony został ranking prac.

Gratulujemy zdobycia tytułu finalistki w Ogólnopolskim Turnieju Chemicznym uczennicy naszej szkoły Natalii Portas z klasy 3a!

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Denis.

82 rocznica zsyłki na Sybir

W dniu 14 kwietnia 2022 r. odbyła się miejska ceremonia upamiętniająca 82 rocznicę zsyłki na Sybir. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Sandra Harabas, Maria Petecka, Aleksandra Wasik, Jakub Kiedrzyn z klasy 1a oraz uczniowie z klasy 2e Bartosz Nowakowski i Kacper Knysak. Podczas ceremonii złożono kwiaty przed pamiątkowym obeliskiem na Skwerze Sybiraków.

Opiekę nad uczniami sprawowała p. prof. Sylwia Denis.

Ogólnopolski Turniej Chemiczny dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

Konkurs organizowany przez: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz  V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Turniej ma charakter indywidualny i  prowadzony jest w dwóch etapach.

I etap turnieju odbył się w formie on-line 26 stycznia. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 3a:  Oliwia Sikorska, Zuzanna Michowicz, Emilia Dąbek, Otylia Goszczyńska, Natalia Portas i Olga Nocuń. Uczennice rozwiązywały test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią /zestaw 45 pytań/.

Do drugiego etapu Turnieju przechodzi 20 osób, KTÓRE UZYSKAŁY NAJWYŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW i tutaj najlepsza była Natalia Potras. Czytaj dalej

Ogólnopolski Konkurs Biologiczno-Chemiczny

Celem konkursu jest rozwój wiedzy z zakresu chemii i biologii  wśród uczniów szkół średnich oraz nabycie przez nich umiejętności uczenia się.

W ramach konkursu uczniowie będą zdobywali wiedzę pozwalającą dostrzegać związki funkcjonalne pomiędzy chemią a biologią. Konkurs ma za zadanie pokazać i uświadomić uczestnikom, jak ważny i złożony jest chemiczny aspekt funkcjonowania każdego ze zmysłów człowieka, które są integralnymi biologicznymi narzędziami umożliwiającymi postrzeganie rzeczywistości zbudowanej ze związków chemicznych.

Czytaj dalej