Zasiłek szkolny

W okresie trwania nauki uczniowie mieszkający na terenie miasta Częstochowa mogą skorzystać z zasiłku szkolnegoPomoc przeznaczona jest dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Zasiłek to jednorazowa pomoc finansowa udzielana przez MOPS Częstochowa. Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2: tel. 34 373 42 20 lub pedagog szkolny .

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.

Aktywny wypoczynek ze Szkolnym Kołem Krajoznawczo-Turystycznym

SKKT wraz z Regionalnym Oddziałem PTTK zaprasza wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do aktywnego udziału w „Całorocznych Rajdach im. Zygmunta Łęskiego”. Okres pandemii to czas nieprzewidywalnych zmian niezależnych bezpośrednio od nas, jednak przestrzegając określonych zasad jest możliwość udziału w poszczególnych wycieczkach!

Terminarz wyjazdów oraz ich regulaminy zamieszczamy poniżej:

Zapisy osób chętnych w pracowni 26 p. Roma Ociepa. Do zobaczenia na szlaku!

Newsa przygotowała: p. prof. Roma Ociepa.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

1 września 2020, jak co roku, odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Jednak nie było to standardowe rozpoczęcie… Spotkanie z klasami pierwszymi  zaczęło się o godzinie 9.00, na którym odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów wstępujących w mury naszej szkoły. Pozostałe klasy: drugie i trzecie spotkały się ze swoimi wychowawcami w klasach w odpowiednich odstępach czasowych. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele zachowywali procedury reżimu sanitarnego i przestrzegali nakazu zasłaniania ust i nosa.

Na nowy rok szkolny 2020/2021 zarówno Uczniom jak i Nauczycielom życzymy dużo zdrowia oraz wytrwałości na ten trudny rok.

 Newsa przygotowały: p. prof. Dorota Żesławska oraz Nina Majda klasa 2e

Jak po raz pierwszy zalogować się do e-dziennika

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klas pierwszych

W naszym liceum funkcjonuje dziennik elektroniczny UONET+. Witryna WWW dostępna jest bezpłatnie dla każdego rodzica i ucznia. Ułatwia komunikację ze szkołą i pozwala szybko sprawdzić frekwencję, oceny, uwagi czy zadania domowe.

Cześć z Państwa ma już dostęp do e-dziennika, a część otrzyma go po najbliższych zebraniach z Rodzicami. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem omawiającym pierwsze logowanie.

Adres naszego dziennika to https://uonetplus.vulcan.net.pl/czestochowa

Kiermasz używanych podręczników

Kiermasz używanych podręczników zorganizowany będzie na „łączniku” w trakcie dużej przerwy. Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, którzy chcą sprzedać używane podręczniki, mogą to zrobić od 4 do 11 września 2020 r. Obowiązuje reżim sanitarny, w szczególności konieczność zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznego dystansu.

Procedury dotyczące reżimu sanitarnego obowiązujące od 1 września 2020 roku

Organizacja pracy szkoły i realizacja jej zadań podczas nauczania stacjonarnego zawierająca procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy nie mogą przyjść do szkoły, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. W szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • uczniowie
 • nauczyciele
 • pracownicy administracji
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości oraz dezynfekcję
 • inne osoby (np. rodzice uczniów lub inni interesanci), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty; sprawy, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu załatwiane są telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
 1. Osoby wchodzące na teren szkoły wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek, 1 września 2020 r. Klasy pierwsze spotykają się przy szkolnym boisku, a następnie udają się pod opieką wychowawców do wyznaczonych salach lekcyjnych. Klasy drugie i trzecie spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych.

Uczniowie przychodzą w maseczkach oraz dezynfekują ręce przy wejściu na teren szkoły. Proszę zapoznać się i bezwzględnie stosować do procedur dotyczących reżimu sanitarnego obowiązującego od 1 września.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:


 • Uczniowie klas pierwszych przychodzą na godzinę 9:00 na nasz parking przy boisku szkolnym, po części uroczystej i ślubowaniu udają się z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych:
  • Klasa 1a – sala 38
  • Klasa 1b – sala 27
  • Klasa 1c – sala 22
  • Klasa 1d – sala 41
  • Klasa 1e – sala 26
  • Klasa 1f – sala 40
  • Klasa 1g – sala 36
 • Uczniowie klas trzecich przychodzą na godzinę 10:00 do sal lekcyjnych:
  • Klasa 3a – sala 17
  • Klasa 3b – sala 48
  • Klasa 3c – sala 46
  • Klasa 3d – sala 52
  • Klasa 3e – sala 39
  • Klasa 3f – sala 45
  • Klasa 3g – sala 26
 • Uczniowie klas drugich przychodzą na godzinę 11:00 do sal lekcyjnych:
  • Klasa 2a – sala 47
  • Klasa 2b – sala 22
  • Klasa 2c – sala 51
  • Klasa 2d – sala 17
  • Klasa 2e – sala 36
  • Klasa 2k – sala 27
  • Klasa 2f – sala 42
  • Klasa 2g – sala 23
  • Klasa 2h – sala 11
  • Klasa 2i – sala 37
  • Klasa 2j – sala 38
  • Klasa 2l – sala 40