Spotkanie organizacyjne – Certyfikat językowy enPro A1-C2

W ramach współpracy z Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie kontynuujemy realizację projektu oferującego młodzieży możliwość uzyskania darmowego międzynarodowego certyfikatu językowego enPro.Projekt „Nowe Kwalifikacje” jest dedykowany dla młodzieży pełnoletniej uczącej się i/lub  mieszkającej w województwie śląskim. Na spotkaniu z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnej za organizację egzaminu, w tym roku w formule zdalnej, uczniowie naszej Szkoły mogli poznać szczegóły dotyczące specyfiki egzaminu oraz uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania. W spotkaniu wzięło udział 28 uczniów z klas 3H, 3F, 3G, 3L. Przystąpią oni do egzaminu do końca bieżącego roku kalendarzowego nieodpłatnie w ramach Funduszy Europejskich. Certyfikat enPro to formalne potwierdzenie, zawodowych kwalifikacji językowych wg skali Rady Europy (CEFR) na jednym z 6 poziomów – A1, A2, B1, B2, C1 lub C2.

Ogromną zaletą Certyfikatu enPro jest możliwość weryfikacji autentyczności wyniku – pozwala to wykazać ponad wszelką wątpliwość, że prezentowany dokument jest wiarygodny.

Newsa przygotowała: p. prof. Joanna Wołkowicka.