Discover Canada 2022

Discover Canada jest Ogólno-polskim Konkursem Wiedzy o Kana-dzie skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych odbywającym się co roku. Ten projekt edukacyjny jest wspólną inicjatywą kierunku Filologia Angielska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (UŚ) oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Zespole Szkół nr 1 w Żorach. W tym roku odbędzie się już VIII edycja Konkursu, a patronat nad Konkursem został objęty przez Ambasadę Kanadyjską w Polsce, Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Prezydenta Miasta Żory oraz Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich.

Celem Konkursu Wiedzy o Kanadzie jest nie tylko doskonalenie umiejętności językowych uczniów, lecz przede wszystkim poszerzanie ich horyzontów kulturowych poprzez zachęcanie do studiowania kanadyjskiej kultury, historii, geografii i polityki w kontekście szeroko rozumianej problematyki różnorodności. W związku z rosnącą wielokulturowością Europy kanadyjska polityka wielokulturowości może służyć jako wzór do rozwiązywania potencjalnych europejskich problemów społecznych.

Od dziś, czyli 25 października do 7 listopada 2021 roku uczniowie chcący wziąć udział w Konkursie mogą się samodzielnie rejestrować na nowej stronie konkursowej: https://discovercanada.us.edu.pl/konkurs/login/signup.php.

I etap (szkolny) Konkursu odbędzie się 23.11.2021 online w szkole pod nadzorem nauczyciela. Materiały pomocne w przygotowywaniu się do Konkursu można znaleźć pod tym linkiem: https://discovercanada.us.edu.pl/?page_id=16#content

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie!

Newsa przygotowała: p. prof. Elina Szago-Lalak.