Rocznica zwycięskiej obrony Lwowa

22 listopada przedstawiciele klasy 1b wzięli udział w uroczystości z okazji 103. rocznicy zwycięskiej obrony Lwowa.

Uroczystość została zorganizowana przez władze miasta oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Wysłuchaliśmy wystąpień okolicz-nościowych, Apelu Pamięci. Na zakończenie uroczystości przedsta-wiono montaż słowno-muzyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. B.Prusa.

Newsa przygotowała: p. prof. Agata Warta.