Matura 2022 – informacje dla zdających

Drodzy Abiturienci,

Pragniemy, aby tegoroczne egzaminy maturalne były dla Was bezpieczne i szczęśliwe. W związku z kwestiami organizacyjnymi oraz regulacjami prawnymi prosimy o zapoznanie się z Instrukcją dotyczącą przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 2022.

Stosowanie się do postanowień instrukcji podczas egzaminu maturalnego będzie obligatoryjne.

Marcin Terka,
Wicedyrektor Liceum