Podsumowanie projektu EPAS

13 czerwca w Warszawie, odbyło się podsumowanie projektu Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania, uczestnicy reprezentujący szkoły z całej Polski, mieli okazję wziąć udział w rozmowie z Europosłami: panem Zbigniewem Kuźmiukiem i panem Adamem Bielanem.
Poruszaliśmy takie kwestie jak perspektywa włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej, polityka UE wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę, ale też kwestie związane z funduszami przeznaczonymi na rozwój programów edukacyjnych, czy przyszłość szkolnictwa zawodowego.
Po spotkaniu z politykami, mieliśmy okazję poznać panią Justynę Suchecką, dziennikarkę zaangażowaną w problematykę edukacyjną, autorkę świeżo wydanej książki pod tytułem: “Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze”. Książka, w przystępny sposób, przybliża skomplikowany świat nastoletniej, choć nie tylko wrażliwości, możliwych zaburzeń, świadectw ludzi, które mogą wesprzeć konkretną wiedzą, tych którzy szukają pomocy lub też chcą i mogą pomagać.
Spotkanie miało na celu uświadomienie nauczycielom w jak niekomfortowej sytuacji żyją obecne nastolatki (presja świata mediów, social mediów, wraz z presją otoczenia) wpływa na znaczne zaniżenie poczucia własnej wartości a to z kolei, może mieć przełożenie na różnego rodzaju zaburzenia. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z maja 2020 roku, aż 52% polskich dziewcząt i 31% polskich chłopców w wieku 15 lat nienawidzi swojego ciała. Ten dramatyczny wynik, skłonił przedsiębiorcze, młode kobiety do stworzenia kampanii: spójrz na siebie, promującej ciałopozytywność i poczucie dobrostanu poprzez akcję szkoleń, warsztatów i akcji uświadamiającej.
Zapraszam wszystkich, do zapoznania się ze stroną internetową:

https://spojrznasiebie.pl/

Newsa przygotowała: p. prof. Katarzyna Kornecka-Nalewajka