Konkurs „A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?” MIKOŁAJ KOPERNIK

Konkurs jest organizowany przez Instytut Śląski z siedzibą w Opolu. Polega na przygotowaniu pracy plastycznej, której temat będzie nawiązywał do postaci Mikołaja Kopernika, jego życia i prowadzonej działalności.
Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach:
Kategoria I
– Wykonanie dowolną techniką plastyczną płaską, praca nie może przekraczać formatu A3.
Kategoria II
– Wykonanie w formie przestrzennej, praca nie może przekraczać formatu A3 i wysokości 30 cm.
Każdy uczestnik może wykonać dwie prace, po jednej do każdej kategorii. Prace należy opisać na odwrocie podając: imię i nazwisko autora, temat pracy, nazwę szkoły, numer telefonu oraz adres e-mail dziecka bądź opiekuna. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami niepublikowanymi wcześniej, przygotowanymi własnoręcznie oraz niebiorącymi udziału w innych konkursach. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Wykonane prace należy przynieść do p. prof. Sylwii Płaczek do biblioteki szkolnej do dnia 31.03.2023 r. wraz ze wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych zamieszczoną w regulaminie. Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.

regulamin konkursu plastycznego – Mikołaj Kopernik

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Płaczek