III edycja Konkursu Plastycznego na plakat pod hasłem „Różne światy – jedno Miasto” w ramach projektu edukacyjnego „Most do wczorajszego świata”

Konkurs  organizowany jest przez  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce, Oddział w Częstochowie oraz
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie pod honorowym patronatem Alona Goldmana – Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydów Częstochowian w Izraelu i Fundacji Pamięć i Odnowa w Częstochowie.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu w formacie A3 lub większym.
2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane. Każda praca powinna posiadać passe-partout.
3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – plakat zgodnie z tematem konkursu „Różni ludzie – jedno Miasto” zawierające elementy związane z Częstochową i jej żydowskimi mieszkańcami.
4. Do konkursu zakwalifikowana zostanie tylko praca własnego autorstwa uczestnika.
5. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
6. Na konkurs nie mogą być nadsyłane prace prezentowane lub nagrodzone w roku 2022.
7. Do każdej pracy powinny być załączone dokumenty znajdujące się w zakładce Regulamin konkursu- oświadczenie o wyrażeniu zgody uczestnika konkursu na publikacje jego danych osobowych (wersja dla uczniów niepełnoletnich lub pełnoletnich), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, karta zgłoszenia uczestnika, metryczka pracy konkursowej.

Prace wraz załącznikami  należy dostarczyć do p. prof. Sylwii Płaczek lub p. prof. Anety Kupczak do szkolnej biblioteki do 13.10.2023. Zebrane zostaną i wysłane do organizatora konkursu. Zachęcamy do udziału w konkursie.

Regulamin Konkursu Plastycznego

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Płaczek