Zajęcia terenowe z geografii

W dniu  19.09.2023 klasa 2f uczestniczyła w zajęciach terenowych z geografii na terenie Złotego Potoku. Tematem przewodnim była rzeźba krasowa. Podczas zajęć poznaliśmy efekty rzeźbotwórczej działalności zewnętrznych procesów geologicznych północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej m. in. Brama Twardowskiego, Grota Niedźwiedzia, Diabelskie Mosty oraz specyfiki źródeł krasowych.
Celem naszych zajęć było również kształtowanie umiejętności orientacji w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem. Młodzież  obserwowała składniki środowiska geograficznego w dolinie Wiercicy, dostrzegała i analizowała różnorodne powiązania występujące na terenie Rezerwatu Parkowe. W czasie 12 kilometrowej trasy jaką pokonaliśmy, uczniowie wykorzystali wiedzę z innych dziedzin celem zrozumienia powiązań między elementami środowiska geograficznego (obserwacja warunków meteorologicznych, rozpoznawanie flory i fauny, rozpoznawanie skał oraz ich cech fizycznych i chemicznych, rozpoznawanie organizmów wskaźnikowych czystości wody, analiza odkrywki geologicznej).
Uczniowie w czasie zajęć mogli wykazać się umiejętnością wykonywania pomiarów, szkiców, kartowania terenu, obserwacji indywidualnych i pracy grupowej.
Efektem końcowym naszej wyprawy jest opracowanie wyników w postaci szczegółowej karty pracy z dokumentacją fotograficzną i szkicem terenowym.

Newsa przygotowała: p. prof. Roma Ociepa, p. prof. Katarzyna Kaczmarek.