„My Talent”, czyli wirtualny doradca zawodowy

Nie wiesz co i gdzie chcesz studiować?

Każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej postrzega pracę, jeden woli pracować w ludźmi, drugi z dokumentami. Chodzi o to, żeby młodzi dowiedzieli się jak najwięcej o sobie, zanim dokonają życiowej zmiany. Pomoże im w tym formuła „My Talent”, czyli aplikacja, w której została zastosowana metoda pomiaru potrzeb AIA. Dzięki niej osiągamy punkt wyjścia do określania potencjału i kierunku rozwoju każdej z młodych osób.

Model AI staje się wirtualnym ekspertem, który na podstawie swojej wiedzy ma możliwość poznania człowieka wraz z jego wewnętrznymi, czasami mocno ukrytymi, potrzebami. Modele dążą do doskonałości w swoim działaniu i w ten sposób badani użytkownicy, poprzez odpowiedzi na szereg pytań dostają swój indywidualny profil potrzeb.

Zachęcamy do skorzystania z tego nowego narzędzia opartego o sztuczną inteligencję.