Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026

Kandydatem może być osoba między 15 a 24 rokiem życia, zamieszkująca teren województwa śląskiego, działająca na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, których celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Poniżej przekazujemy link do ogłoszenia naboru do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026.

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-naboru-do-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego-w-kadencji-2024-2026.html

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o mandat Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego potrwa do 25 lutego 2024 r.