Konferencja

11 kwietnia na Politechnice Częstochowskiej odbyła się konferencja organizowana przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Częstochowie w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie, Politechniką Częstochowską, Fundacją Przyjazne Prawo, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu Delegatura w Częstochowie i Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedsiębiorcy, przedstawiciele licznych Instytucji oraz studenci i uczniowie szkół średnich. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3a i 3f pod opieką pani Romy Ociepy i pana Michała Zycha.
Tematyka konferencji była poświęcona odpadom poprodukcyjnym i ich zagospodarowaniu.
Zajęcia miały na celu między innymi promocję selektywnej zbiórki odpadów oraz zwiększenie recyklingu.
Takie działania propagują postawy proekologiczne i podnoszą świadomości ekologiczną.

Autorką newsa jest Pani Roma Ociepa