Używane podręczniki

Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, którzy chcą sprzedać podręczniki, mogą to zrobić od 3 września 2015 r. Dystrybucja podręczników odbywać się będzie w łączniku na dużej przerwie.