Zebrania z Rodzicami

Najbliższe zebranie odbędzie się w poniedziałek, 14 września 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala

godz. 16.30

Klasy drugie – sala

godz. 16.30

Klasy trzecie – sala

godz. 17.30

1a – 36

2a – 22

3a – 46

1b – 38

2b – 17

3b – 23

1c – 47

2c – 26

3c – 47

1d – 39

2d – 51

3d – 42

1e – 11

2e – 41

3e – 41

1f – 23

2f – 52

3f – 52

1g – 27

2g – 40

3g – 38

1h – 45

2h – 37

3h – 11

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.